add cart 0
12:00:00   17/12/2015


Phần mềm 
 

* Phần mềm máy toàn đạc Leica: 

Phần mềm mô phỏng máy toàn đạc Leica TS03, TS07: tải về 

Phần mềm mô phỏng máy toàn đạc Leica TS02, TS06, TS09: tải về

Phần mềm trút dữ liệu từ máy toàn đạc điện tử Leica ra máy tính (Leica Geo Office Tools 6.0): tải về

Phần mềm trút dữ liệu từ máy toàn đạc điện tử Leica Flexline ra máy tính (Leica Flexline Office): tải về

Phần mềm trút dữ liệu máy toàn đạc Leica Survey: tải về

 

* Phần mềm trút dữ liệu từ máy toàn đạc Nikon ra máy tính: tải về

Phần mềm truyền dữ liệu máy toàn đạc Nikon Connextải về


* Phần mềm máy toàn đạc Topcon:

  
- Phần mềm trút số liệu T-com 1.51: tải về

- Phần mềm trút số liệu máy toàn đạc Topcon: - Setup 7.1: tải về

- Phần mềm trút số liệu máy toàn đạc Topcon: - Setup 7.2.3: tải về

 

Phần mềm trút dữ liệu từ máy toàn đạc Sokkia ra máy tính: tải về

 

Phần mềm TOPO cho Win 7: tải về


* Driver cáp trút PL2303 cho Win 7+ 8 bản 32 bit: tải về
* Driver cáp trút PL2303 cho Win 7+ 8 bản 64 bit: tải về


Phần mềm cho máy định vị GPS RTK
Phần mềm Surpad 4.2 phiên bản Tiếng Việt: tải về
Phần mềm xử lý dữ liệu đo tĩnh CGO: tải về


Phần mềm xử lý số liệu đo vẽ chi tiết: 

 

------------------


Hướng dẫn sử dụng
 

* Hướng dẫn sử dụng phần mềm MapSource: download
* Hướng dẫn sử dụng máy định vị GPS 72H:   download
* Hướng dẫn sử dụng máy định vị GPS Map 76CSX: 
download
* Hướng dẫn trút GPS X20:  download
* Hướng dẫn sử dụng máy ETREX 10-20-30:  download

* Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Nikon NivoC:  download
* Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử Nikon XS:  download
* Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Nikon DTM352:  download
* Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Geomax Zip10 Pro:  download
* Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Topcon GTS235N:  download 
* Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Topcon ES 101/102/103/105/107:  download 
* Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Sokkia CX105:  download 
* Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử Leica Flexline TS02:  download 


------------------


Ứng dụng GARMIN
 
* Phần mềm BaseCamp - Garmin: tải về
* Garmin Express cho Windowstải về

 Garmin Connect™Mobile

Garmin Explore App Connect IQ Store
Garmin Golf™
 
Lưu ý: Các ứng dụng của Garmin có thể tải trên  
 

 
 Liên hệ hotline 0913051734 để được tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và cài đặt các ứng dụng!
Số điện thoại
Chat Zalo