12:00:00   17/12/2015

Phần mềm 
 

* Phần mềm máy toàn đạc Leica: 

- Phần mềm trút số liệu máy toàn đạc Leica GeoOffice v4: download

- Phần mềm cáp trút máy toàn đạc điện tử Leica: download

 

* Phần mềm máy toàn đạc Nikondownload
 

* Phần mềm máy toàn đạc Topcon:
  
- Phần mềm trút số liệu T-com 1.51:  download

- Phần mềm trút số liệu máy toàn đạc Topcon: - Setup 7.1 download
 

- Phần mềm cáp trút máy toàn đạc điện tử Topcon: download
 

Phần mềm máy toàn đạc Sokkia: download


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hướng dẫn sử dụng

 

* Driver cáp PL-2303 - Window 7: download
* Hướng dẫn sử dụng phần mềm MapSource: download
* Hướng dẫn sử dụng máy định vị GPS 72H:   download
* Hướng dẫn sử dụng máy định vị GPS Map 76CSX:  
download
* Hướng dẫn trút GPS X20:  download
* Hướng dẫn sử dụng Nikon NivoC: download
* Hướng dẫn sử dụng Geomax Zip10 Pro: download
* Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Topcon GTS235N: download 

* Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Nikon DTM352: download 
* Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Sokkia CX105: download 

* Hướng dẫn sử dụng máy ETREX 10-20-30:   download
 

 

 Xem nhanh: máy thuỷ bình lasermáy đo khoảng cách lasermáy toàn đạc

 

quần áo bảo hộ lao động in hóa đơn

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT
157 Đặng Văn Ngữ, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội
50 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 84 (24) 3776 4930    Fax: 84 (24) 3776 5908
Email: thanhdat50langha@yahoo.com.vn; thanhdat50langha@gmail.com

Website: www.tracdiathanhdat.vn