add cart 0
12:00:00   19/08/2021

Hiện nay, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đang thực hiện xây dựng 65 trạm GNSS CORS trên lãnh thổ Việt Nam. Với mục tiêu cơ bản và quan trọng nhất là cung cấp dịch vụ số liệu hiệu chỉnh độ chính xác cao. Phục vụ cho tất cả các ứng dụng xác định vị trí và dẫn đường trong chế độ thời gian thực dựa trên nền tảng truyền số liệu qua Internet. Trong số 65 trạm được xây dựng nêu trên có:

  • 24 trạm Geodetic CORS, các trạm còn lại là NTRK CORS.
  • 24 trạm Geodetic CORS được xây dựng dựa trên cơ sở nâng cấp 6 trạm DGNSS hiện có của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • 18 trạm được xây dựng mới.

6 trạm hoạt động hiện tại của Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ công tác phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam – Trung Quốc và phục vụ khảo sát, đo đạc biển và dẫn đường cho các phương tiện hoạt động trên biển.

*** Sau đây, chúng tôi xin phép được hướng dẫn các bước để đăng ký trạm CORS của Cục đo đạc bản đồ: 

Bước 1: Lấy mẫu đơn đăng ký trạm CORS
Bạn có thể tải mẫu đơn đăng ký trạm CORS 
TẠI ĐÂY

Bước 2: Điền thông tin và gửi tới Cục Đo Đạc Bản Đồ
Điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn ( Lưu ý những chữ màu đỏ là nội dung cần điền) 
In đơn đăng ký ra giấy, đóng dấu đỏ và scan chuyển sang dạng PDF. Sau đó, bạn đính kèm đơn đăng ký sử dụng trạm cors đó vào email và gửi tới Cục đo đạc bản đồ theo địa chỉ: 
vngeonet.vn@gmail.com

Bước 3: Đăng ký tài khoản CORS
Truy cập website: http://vngeonet.vn để đăng ký tài khoản sử dụng. 
Lưu ý: Tài khoản đăng nhập trang chủ chính là tài khoản sử dụng trạm CORS.

Sau khi đã đăng ký thành công, Admin sẽ gửi tin nhắn về email mà bạn đã đăng ký trong Đơn đăng ký để xác nhận việc đăng ký thành công tài khoản. Như vậy là bạn đã hoàn thành việc đăng ký sử dụng tài khoản trạm CORS của Cục đo đạc bản đồ. Xem hình bên dưới

Khi đã đăng ký thành công, bạn đã có thể sử dụng 
máy GNSS RTK của mình để kết nối trạm CORS và thực hiện công tác đo đạc khảo sát bình thường.

*** Xem video hướng dẫn tại đây:Số điện thoại
Chat Zalo